Villkor
Bokning sker via e-mail eller telefon och bekräftas genom betalning 25% av hyran 4 veckor innan ankomst. Resterande summa betalas vid ankomst.
Betalas ej förskott i tid anuleras bokningen automatiskt.
Vid sista minuten bokning betalas hela hyresbeloppet vid ankomst.
Vid avbokning återbetalas endast förskottsbeloppet i händelse av sjukdom, dödsfall el. liknande (skall strykas), eller om hyresvärden kan hyra ut huset till annan part.
Hyresperiod är från lördag till lördag, med ankomst tidigast kl. 15.00 och avresa kl. 12.00.
Huset skall lämnas i städat skick, såvida inte slutstädning är bestält (500 kr). Är huset ej tillfredställande städat debiteras hyresgästen städkostnaden.
OBS! Kontrollera er hemmaförsäkring i fall olyckan skulle vara framme.